دروغ

.:دروغگو دشمن خداست:.

دروغ چیست؟

بزرگترین درد جامعه و شاید ریشه بیشینه مشکلات امروزی، رواج دروغگویی و ناراستی در زندگی روزمره است. دروغ و دروغگویی چنان کم اهمیت و ناچیز شمرده شده است که ما نه به خاطر منافع و سود خود، بلکه تنها به جهت سرگرم شدن نیز به آسانی دروغ می گوییم. دروغگو را شخصیت سرزنده ای می دانیم و به دروغ های او می خندیم و لحظه ای احساس خوشی می کنیم.  

 به کودکان خود به آسانی دروغ می گوییم و در توجیه رفتار خود پای مصلحت را پیش می کشیم. در کسب و کار به خریدار و فروشنده دروغ می گویم و از این گناه بسیار ناپسند به آسانی می گذریم. دروغ را در گفتار دوستان و آشنایان می بینیم و اما خود نیز جامه دروغ به تن می کنیم و وانمود می کنیم که گفتار نادرست او را پذیرفته ایم. دولتمردان به مردم دروغ می گویند و در بسیاری موارد مصلحت کشور را عنوان می کنند و ما نیز به مسئولان و دولتمردان دروغ می گوییم.

 دروغ چیست؟ دروغ وارونه جلوه دادن حقیقیت است. دروغ بیان ناراستی است. دروغ کتمان حقایق است و دروغ ابزار بزرگ جنایت. دروغ پرده ای است بین خود راستین با خود نمایشی. دروغ جدا کننده شخصیت واقعی یک فرد با شخصیت اجتماعی و خانوادگی اوست. برای نشان دادن نه آنچه هستیم بلکه آنچه می خواهند باشیم دروغ می گوییم. دروغ را اگر ریشه همه جنایت بشری بدانیم خطا نرفته ایم.

 جنگ جهانی ویرانگر ناشی از یک دروغ است. دروغ هیتلر به مردم خود.(هیتلر عقده های روانی خود را به دروغ در قالب شهر آرمانی و برتری نژادی مردم ژرمن بیان کرد و دنیا را آتش کشید.) دولتمردان آمریکا به دروغ متوسل شدند و دست به تحریف حقایق زدند و دامان خود را به جنایت ویتنام آلودند. دولتمردان انگلیسی به دروغ خود را طرفدار آبادانی کشورهای عقب مانده نشان دادند و زالو وار منافع کشورهای  عقب مانده را مکیدند. این موارد نمونه بسیار کوچکی از دروغگویی سیاستمداران است که منجر به جنایات بشری شد.

 نگاه به ریشه جنایات امروزی می اندازیم. دختر معصومی فریب پسر جوانی را می خورد و از خانه فرار می کند و ....فرد شیادی به دروغ متوسل شده و از چند خانواده کلاهبرداری می کند....فردی با سواستفاده از اعتقادات مذهبی مردم دست به سواستفاده جنسی و کلاهبرداری می زند و..

 در همه موارد جنایات و تخلفات دروغ همچنان عامل اصل است. در اندیشه ایرانی بزرگترین گناه دروغ گویی است و بزرگترین نوع دروغ گویی، دروغی است که انسان به خود می گوید. دروغ انسان به خود، با توجیه رفتارهای نادرست آغاز شده و به ریا و نقش بازی کردن می انجامد. به خود دروغ می گوییم و آن چیزی که هستیم را به مردم نشان نمی دهیم. چون در رفتار و کردار خود دروغ گفته ایم همواره از وارد شدن به حریم خصوصی مان ترس داریم. به دروغ خود را خدمتگذار مردم نشان می دهیم و در پشت صحنه از غارت اموال مردم ترسی نداریم. به دروغ خود را درستکار نشان می دهیم.

 اگر همه مردم تنها به یک اصل وفادار باشند و به هیچ عنوان دروغ نگویند بی شک جهان پر از صلح و صفا خواهد شد. اگر دروغ نگوییم هیچگاه مردی پیدا نمی شود که از زنان و دختران سواستفاده کند. اگر دروغ نگوییم کانون خانواده ها از هم نمی پاشد. اگر دروغ نگوییم سرمایه دارانی که یک شبه سبز می شوند به وجود نمی آید. اگر دروغ نگوییم به راحتی مدیران ناکارآمد از صحنه خارج می شوند. اگر دروغ نگوییم دین به بازار سوداگری و سر کیسه کردن مردم تبدیل نمی شود. اگر دروغ نگوییم ...

 دروغ پشتوانه ستم و بیدادگری دولتمردان ستمگر است. دروغ عامل سر به فلک کشیدن اختلاف بین دارا و ندار است. دروغ ابزار چپاول کاسبان دینی است. دروغ سرچشمه درک و شعور آدمی را آلوده و ناپاک می کند. دروغ پایه های خرد آدمی را ویران می کند....

 پس بیاییم از امروز به هیچ عنوان دروغ نگوییم. نه از ترس جهنم سوزان و نه در طمع حوریان بهشتی، بلکه به خاطر زیبایی راست گویی. راست بگوییم چون راستی چنان آرامشی به آدم می دهد که هیچ بهشتی این آرامش را نمی تواند برپا کند. پس بیاییم برای ساختن میهن و جهان خود دروغ نگوییم.

 دروغ نگوییم، دروغگویی را بزرگترین دشمن بشریت بدانیم و دروغگویان را از خود برانیم. اگر توانستیم تنها به این اصل پایبند باشیم جهان پر از صلح و صفا خواهد شد. بیایید زنجیروار راستگویی را تبلیغ کنیم. بیایید گلدکوئیستی با ترویج راست گویی راه اندازی کنیم و هر کدام دو نفر را به راست گویی تشویق کنیم. هر کدام سر گروه جمعی شویم و کمک کنیم تا دروغ را از جمع خود دور کنیم. بیایید راست گویی را بیازماییم و سرانجام آن را نیز ببینیم. (مطمئن باشید که منافع و سود راست گویی بسیار بیش از سکه های اهدایی سران گلدکویئست می باشد.)

 بیایید هر روز با هم تکرار کنیم.

 از این پس بزرگترین گناه را دروغ گویی می شمارم. از این لحظه تحت هیچ شرایطی دروغ نخواهم گفت. از امروز دروغ گو را از خود خواهم راند. از امروز دوستان و آشنایانم را به راست گویی دعوت خواهم کرد. از امروز روحم را با دروغ نخواهم آزرد. از امروز درباره خود به دیگران دروغ نخواهم گفت. از امروز کاستی های رفتاری ام را با دروغ نمی پوشانم بلکه رفتارم را اصلاح خواهم کرد. از امروز دروغ نخواهم گفت چون زیباترین و لطیفترین راز خلقت راستی و راستگویی است.

ایرانی سربلند ایران پاینده

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 0:17  توسط دروغگو  |